Serveis que oferim

Per a les persones

  • Inserció i intermediació laboral
  • Formació Professional Dual
  • Formació en Certificats de Professionalitat
  • Formació en especialitats de la família Informàtica i comunicacions
  • Tallers informatius i pràctics d’orientació laboral

Més informació

Per a les empreses

  • Derivació de candidats procedents de programes del SOC
  • Selecció de personal
  • Contracte de formació i aprenentatge
  • Accions formatives d’Informàtica i comunicacions
  • Assessorament sobre contractes bonificats

Més informació

Els nostres valors

Excel·lència

Qualitat màxima en el servei i tracte exquisit en relació amb la clientela, basats en una filosofia de millora contínua.

Entusiasme

Actitud positiva i proactiva, acompanyada de motivació i implicació, que deriven en un bon clima laboral.

Innovació

Creativitat enfocada a l’optimització de totes les activitats i a la generació d’oportunitats i solucions competitives.

Competència

Capacitat de resoldre de manera eficaç les situacions, reptes o problemes, tant a nivell cognitiu com emocional, social i organitzacional.