AVÍS LEGAL

TITULAR

Aquest lloc web és propietat de la societat mercantil EXIST ESTRATÈGIES FORMATIVES, SLU, amb NIF B65114225 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al volum 41.258, foli 174, full B378925. La societat és propietària del lloc web en règim de titularitat.

En endavant ens referirem a la societat com a GRUP EXIST.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

GRUP EXIST no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització que les persones usuàries facin dels continguts d’aquest lloc web. GRUP EXIST no pot garantir que tots els continguts estiguin lliures d’errors o omissions i permanentment actualitzats.

GRUP EXIST no garanteix que aquest lloc web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius, malgrat que s’han adoptat les mesures de seguretat que l’estat actual de la tecnologia permet. GRUP EXIST no es fa responsable dels danys causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

GRUP EXIST és titular dels drets de propietat intel·lectual i afins en relació a tots dels continguts d’aquest lloc web, exceptuant els explotats sota llicència. S’inclouen entre aquests drets les marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, sons, bases de dades, programes, arquitectura de navegació, codis font, etc. Tanmateix, algunes de les imatges i icones incloses a la web estan explotades sota una llicència de lliure ús comercial amb atribució de la seva autoria:  designed by Freepik (termes i condicions d’us).

Queda prohibit, excepte quan expressament ho autoritzi GRUP EXIST, establir enllaços, hipervincles o links des de portals o llocs web de tercers a pàgines d’aquest lloc web que no siguin la pàgina principal, accessible a l’adreça URL www.grupexist.com.

Així mateix, queda prohibit presentar elements d’aquest lloc web sota frames o marcs, marques o altres signes distintius, o denominacions socials d’una altra persona, empresa o entitat.

PROTECCIÓ DE DADES

GRUP EXIST compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. Les dades personals que siguin proporcionades seran incorporades a fitxers de tractament automatitzat titularitat de GRUP EXIST i registrats a l’Agència de Protecció de Dades. Les dades només seran utilitzades per a les finalitats per a les que van ser cedides. A fi d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats s’han adoptat les mesures tècniques necessàries d’acord amb el nivell de seguretat requerit. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició es podran exercir mitjançant notificació als responsables del tractament (Exist Estratègies Formatives, SLU) en el domicili següent: carrer Sant Pere, número 60, de Mataró.

Al visitar aquest lloc web, el seu navegador pot emmagatzemar informació tècnica al seu ordinador (cookies). L’ús de cookies no proporciona cap informació personal, ni informació sobre el seu ordinador. Les cookies tenen com a finalitat estalviar temps quan ens torni a visitar i proporcionar informació per millorar el disseny del nostre lloc web.