CERTIFICACIONS
Vetllem per la qualitat dels nostres serveis i la millora contínua

Les nostres acreditacions i certificacions

Centre col·laborador del SOC

Centre de Formació Ocupacional acreditat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, amb número de cens 4216.

Plataformes de Teleformació acreditades

Plataformes de teleformació acreditades pel SEPE amb els codis 8000000220, 8000000221 i 8000000905.

Centre col·laborador ACTIC

Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

Agència de col·locació

Agència de Col·locació número 0900000226.

AC-Exist

Norma UNE – EN ISO 9001:2015

Exist ha superat la certificació del Sistema de Qualitat, conforme als requisits de la norma UNE-ISO 9001:2015, emesa per l’entitat de certificació Eurocert, en els àmbits: Formació professional pública i privada, en modalitats presencial, a distància i teleformació, amb i sense acreditació oficial. Formació Professional Dual. Inserció Laboral.

Norma UNE – EN ISO 14001:2015

Exist ha superat la certificació del Sistema de Gestió Ambiental, conforme als requisits de la norma UNE-ISO 14001:2015, emesa per l’entitat de certificació Eurocert, en els àmbits: Formació professional pública i privada, en modalitats presencial, a distància i teleformació, amb i sense acreditació oficial. Formació Professional Dual. Inserció Laboral.

Norma UNE – EN ISO / IEC 27001:2017

Exist ha superat la certificació del Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació, conforme als requisits de la norma UNE-ISO/IEC 27001:2017​, emesa per l’entitat de certificació Eurocert, en els àmbits: Formació professional pública i privada, en modalitats presencial, a distància i teleformació, amb i sense acreditació oficial. Formació Professional Dual. Inserció Laboral.