CURSOS DISPONIBLES

Administració i gestió

ADGD0208 Gestió integrada de RRHH
Certificat de Professionalitat - Nivell 3

 Teleformació
 670 hores
Desocupats/des
ADGN0108 Finançament d'empreses
Certificat de Professionalitat - Nivell 3

 Teleformació
 550 hores
Desocupats/des
ADGG0508 Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents
Certificat de Professionalitat - Nivell 1

 Teleformació
 360 hores
Desocupats/des

Informàtica i Comunicacions

IFCD0110 Confecció i publicació de pàgines web
Certificat de Professionalitat - Nivell 2

  Teleformació
  480 hores
Desocupats/des

Més informació i inscripcions
    He llegit i accepto les condicions legals