CURSOS DISPONIBLES

Administració i gestió

ADGG0508 Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents
Certificat de professionalitat de nivell 1

 Teleformació
 360 hores
Inici el 19/12/2022 (previsió)
Desocupats/des
ADGG0508 Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents
Certificat de professionalitat de nivell 1

 Aula virtual
 360 hores
Inici el 17/04/2023 (previsió)
Desocupats/des
ADGD0208 Gestió integrada de RRHH
Certificat de professionalitat de nivell 3

 Teleformació
 670 hores
Inici el 19/12/2022 (previsió)
Desocupats/des
ADGN0108 Finançament d’empreses
Certificat de professionalitat de nivell 3

 Teleformació
 550 hores
Inici el 13/02/2023 (previsió)
Desocupats/des

Informàtica i Comunicacions

IFCD0110 Confecció i publicació de pàgines web
Certificat de professionalitat de nivell 2

  Aula virtual
  480 hores
Inici el 16/01/2023 (previsió)
Desocupats/des
IFCD0110 Confecció i publicació de pàgines web
Certificat de professionalitat de nivell 2

  Teleformació
  480 hores
Inici el 08/05/2023 (previsió)
Desocupats/des

Anglès

FCOV05 Anglès A2
  Aula virtual
  180 hores
Inici el 01/05/2023 (previsió)
Desocupats/des
FCOV06 Anglès B1
  Aula virtual
  180 hores
Inici el 18/09/2023 (previsió)
Desocupats/des

Ofimàtica

FCOI27 Excel
  Aula virtual
  40 hores
Grup 1: Inici el 30/01/2023 (previsió)
Grup 2: Inici el 06/02/2023 (previsió)
Desocupats/des
ADGG084PO Word
  Aula virtual
  40 hores
Inici el 20/03/2023 (previsió)
Desocupats/des

Més informació i inscripcions
    He llegit i accepto les condicions legals