Formació Subvencionada Online

Consulta el nostre catàleg de cursos subvencionats pel SEPE, FUNDAE i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Administració i gestió

ADGD0208 Gestió integrada de Recursos Humans
Sector Finances i assegurances

Títol oficial - Nivell 3
 670 hores
Treballadors/es
ADGD0208 Gestió integrada de Recursos Humans
Sector Serveis a les empreses

Títol oficial - Nivell 3
 670 hores
Treballadors/es
ADGN0108 Finançament d'empreses
Sector Finances i assegurances

Títol oficial - Nivell 3
 550 hores
Desocupats/des

Comerç i màrqueting

COMM040PO Gestió del Màrqueting 2.0
Sector Comerç i màrqueting

Certificat d’aprofitament
 90 hores
Treballadors/es
COMM040PO Gestió del Màrqueting 2.0
Sector Serveis a les empreses

Certificat d’aprofitament
 90 hores
Treballadors/es
COMT0411 Gestió comercial de vendes
Sector Comerç i màrqueting

Títol oficial - Nivell 3
 530 hores
Treballadors/es
COMM091PO Social Media Màrqueting i gestió de la reputació online
Sector Comerç i màrqueting

Certificat d’aprofitament
 40 hores
Treballadors/es
COMM006PO Gestió de comunitats virtuals
Sector Comerç i màrqueting

Certificat d’aprofitament
 100 hores
Treballadors/es

Hostaleria i turisme

HOTG0108 Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments
Sector Hosteleria i turisme

Títol oficial - Nivell 3
  510 hores
Treballadors/es

Informàtica i Comunicacions

IFCD0110 Confecció i publicació de pàgines web
Sector Desenvolupament

Títol oficial - Nivell 2
  480 hores
Desocupats/des
IFCT0610 Programació i Administració de sistemes CRM/ERP
Sector Sistemes i Telemàtica

Títol oficial - Nivell 3
 570 hores
Desocupats/des

Transversals

ADGG0508 Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents
Títol oficial - Nivell 1
 440 hores
Desocupats/des
MF0977 Anglès per a administratius/ves
Acreditació oficial
 90 hores
Treballadors/es
MF0973 Enregistrament de dades
Acreditació parcial acumulable
 90 hores
Treballadors/es
MF0976 Operacions administratives comercials
Acreditació parcial acumulable
 160 hores
Treballadors/es
MF0239 Operacions de venda
Acreditació parcial acumulable
 160 hores
Treballadors/es
MF0975 Tècniques de recepció i comunicació
Acreditació parcial acumulable
 90 hores
Treballadors/es
MF0978 Gestió d’arxius
Acreditació parcial acumulable
 60 hores
Treballadors/es

Més informació i inscripcions
    He llegit i accepto les condicions legals