Formació Subvencionada Online

Consulta el nostre catàleg de cursos subvencionats pel SEPE, FUNDAE i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Formació dirigida a treballadors/es dels sectors indicats, persones en ERTO de qualsevol sector o autònoms de qualsevol sector.

Administració i gestió

ADGD0208 Gestió integrada de Recursos Humans
Sector Finances i assegurances

Títol oficial - Nivell 3
 670 hores
Finances
ADGD0208 Gestió integrada de Recursos Humans
Sector Serveis a les empreses

Títol oficial - Nivell 3
 670 hores
Serveis

Comerç i màrqueting

COMM006PO Gestió de comunitats virtuals
Sector Comerç i màrqueting

Certificat d’aprofitament
 100 hores
Comerç
COMM040PO Gestió del Màrqueting 2.0
Sector Comerç i màrqueting

Certificat d’aprofitament
 90 hores
Comerç
COMM040PO Gestió del Màrqueting 2.0
Sector Serveis a les empreses

Certificat d’aprofitament
 90 hores
Serveis
COMM091PO Social Media Màrqueting i gestió de la reputació online
Sector Comerç i màrqueting

Certificat d’aprofitament
 40 hores
Comerç
COMT0411 Gestió comercial de vendes
Sector Comerç i màrqueting

Títol oficial - Nivell 3
 530 hores
Comerç

Hostaleria i turisme

HOTG0108 Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments
Sector Hosteleria i turisme

Títol oficial - Nivell 3
 510 hores
Hostaleria

Transversals

ADGG0508 Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents
Títol oficial - Nivell 1
 440 hores
MF0977 Anglès per a administratius/ves
Acreditació oficial
 90 hores
MF0973 Enregistrament de dades
Acreditació parcial acumulable
 90 hores
MF0976 Operacions administratives comercials
Acreditació parcial acumulable
 160 hores
MF0239 Operacions de venda
Acreditació parcial acumulable
 160 hores
MF0975 Tècniques de recepció i comunicació
Acreditació parcial acumulable
 90 hores
MF0978 Gestió d’arxius
Acreditació parcial acumulable
 60 hores
Sepe
Fundae

Més informació i inscripcions
    He llegit i accepto les condicions legals