[mid_heading_sec title=”Itineraris”][/mid_heading_sec]

Administració i gestió

CODI DENOMINACIÓ FITXA
0201 Operacions de gravació i tractament de dades i documents
0202 Activitats administratives en relació amb el client
0203 Activitats de gestió
0211 Activitats de gestió administrativa
0212 Activitats de gestió administrativa Any 1
0213 Activitats de gestió administrativa Any 2
0214 Gestió de recursos humans
0221 Gestió integrada de recursos humans
0222 Gestió integrada de recursos humans Any 1
0223 Gestió integrada de recursos humans Any 2
0224 Finançament d’empreses
0225 Creació i gestió de microempreses

 

Agrària

CODI DENOMINACIÓ FITXA
0301 Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes

 

Comerç i màrqueting

CODI DENOMINACIÓ FITXA
0601 Activitats auxiliars de comerç
0602 Activitats de venda
0603 Gestió comercial/a
0611 Gestió comercial de vendes
0612 Implantació i animació d’espais comercials
0621 Activitats auxiliars de magatzem

 

Hostaleria i turisme

CODI DENOMINACIÓ FITXA
1101 Operacions bàsiques de cuina
1102 Cuina
1103 Cuina Any 1
1104 Cuina Any 2
1111 Operacions bàsiques de restaurant i bar
1112 Serveis de restaurant
1113 Serveis de bar i cafeteria
1121 Operacions bàsiques de pisos en allotjaments
1131 Operacions bàsiques de càtering
1151 Creació i gestió de viatges combinats i events

 

Informàtica i comunicacions

CODI DENOMINACIÓ FITXA
1601 Sistemes microinformàtics
1602 Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients
1611 Confecció i publicació de pàgines web