Formació ocupacional: Activitats administratives en la relació amb el client

Formació ocupacional: Activitats administratives en la relació amb el client


 • Inici: 4 de febrer de 2019
 • Hores: 680h Formació teòrica-pràctica +120h Pràctiques professionals
 • Preu: Formació presencial 100% subvencionada
 • Titulació: Certificat de Professionalitat – Nivell 2
 • Objectiu: Inserció laboral

Descripció del curs

El professional de l’administració en relació amb el client realitza les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, intern o extern, amb qualitat de servei, dins del seu àmbit d’actuació i responsabilitat, utilitzant els mitjans informàtics i telemàtics, i en cas necessari, una llengua estrangera, i aplicant els procediments interns i la normativa vigent.

Fitxa

Unitats de competència

 • UC0975_2: Recepcionar i processar les comunicacions internes i i externes.

 • UC0976_2: Realitzar les gestions administratives del procés comercial.

 • UC0973_1: Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència.

 • UC0978_2: Gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic.

 • UC0977_2: Comunicar-se en una llengua estrangera amb un nivell d’usuari independent llindar B1 (equivalent a intermedi) en les activitats de gestió administrativa en la relació amb el client.

 • UC0233_2: Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.

Temari

 • MF0975_2: Tècniques de recepció i comunicació (90h)

 • MF0976_2: (Transversal) Operacions administratives comercials (160h)
  1. UF0349: Atenció al client en el procés comercial (40h)
   UF0350: Gestió administrativa del procés comerical (80h)
   UF0351: Aplicacions informàtiques de la gestió comercial (40h)

 • MF0973_1: (Transversal) Enregistrament de dades (90h)

 • MF0978_2: (Transversal) Gestió d’arxius (60h)

 • MF0977_2: Llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb el client (90h)

 • MF0233_2: (Transversal) Ofimàtica (190h)
  1. UF0319: Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic (30h)
   UF0320: Aplicacions informàtiques de tractament de textos (30h)
   UF0321: Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul (50h)
   UF0322: Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals (50h)
   UF0323: Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d’informació (30h)

SOC
Generalitat
SEPE

Més informació i preinscripcions

Podeu trucar-nos al telèfon 93 496 12 44 / Whatsapp 616 897 302 o bé complimentar el següent formulari.
He llegit i accepto les condicions legals

Formació ocupacional: Programació i administració de sistemes CRM/ERP