Finançament d'empreses
ADGN0108 - PER A PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR
Aprèn a gestionar i controlar les necessitats financeres d'una empresa
Vull apuntar-me

Durada

550 hores de curs
80 hores de pràctiques

Modalitat

Teleformació
Campus virtual amb continguts multimèdia

Titulació

Certificat de Professionalitat
Nivell 3

100% Subvencionat

Curs sense cost

INICI: 28 DE FEBRER DE 2022

Dies
:
:

Descripció del curs

El professional d’aquesta especialitat s’encarrega de gestionar i contractar els serveis, productes i actius financers necessaris, obtenint la informació dels mateixos, i determinant les necessitats financeres de l’organització, i realitzar el control pressupostari de tresoreria contribuint al desenvolupament habitual de l’activitat empresarial, respectant els procediments interns i normes legals, i atenent a les degudes condicions de qualitat, seguretat i protecció del medi ambient.

MF0498_3: ANÀLISI COMPTABLE I PRESSUPOSTARI (120 hores)

• UF0333: Anàlisi Comptable i Financer (50 hores)
• UF0334: Comptabilitat Previsional (40 hores)
• UF0335: Aplicacions Informàtiques d’Anàlisi Comptable Pressupostos (30 hores)

MF0499_3: PRODUCTES, SERVEIS I ACTIUS FINANCERS (140 hores)

• UF0336: Anàlisi del Sistema Financer i Procediments de Càlcul (40 hores)
UF0337: Anàlisi de Productes i Serveis de Finançament (50 hores)
• UF0338: Anàlisi de Productes i Serveis d’Inversió (50 hores)

MF0500_3: GESTIÓ DE TRESORERIA (100 hores)

• UF0339: Anàlisi i Gestió dels Instruments de Cobrament i Pagament (60 hores)
• 
UF0340: Gestió i Control del Pressupost de Tresoreria (40 hores)

MF0233_2: OFIMÀTICA (190 hores)

• UF0319: Sistema Operatiu, Recerca de la Informació: Internet / Intranet i correu electrònic (30 hores)
• UF0320: Aplicacions Informàtiques de Tractament de Textos (30 hores)
• UF0321: Aplicacions Informàtiques de fulls de càlcul (50 hores)
• UF0322: Aplicacions Informàtiques de bases de dades relacionals (50 hores)
• UF0323: Aplicacions Informàtiques per a Presentacions: Gràfiques d’Informació (30 hores)

MP0077: MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE FINANÇAMENT D’EMPRESES (80 hores)

 

Actuació promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, executada per Exist Estratègies Formatives SLU i finançada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu.

Més informació i inscripcions
    He llegit i accepto les condicions legals