Durada

40 hores

Modalitat

Online 100% subvencionat

Titulació

Certificat d'aprofitament

Les noves funcionalitats que està aportant internet amb l’ús de les xarxes socials i el màrqueting digital estan canviant la manera com empreses i consumidors interactuen. Avui en dia, les organitzacions ofereixen un valor molt important a l’opinió dels seus seguidors o consumidors i treballen perquè la seva opinió sigui el més positiva i difosa possible.

Objectiu general

Caracteritzar el nou context empresarial sorgit amb les xarxes socials i el canvi cultural que suposa, aprenent a adaptar les estratègies empresarials a les noves necessitats de consum, de comunicació i de generació d’oportunitats de negoci a través de les xarxes socials i les noves tecnologies.

1. LES XARXES SOCIALS A L’EMPRESA

1.1. Xarxes Socials: Facebook, LinkedIn, Xing, Twitter
1.2. Beneficis.
1.3. Com integrar les xarxes socials en l’estratègia corporativa
1.4. canals adequats
1.5. Mesurar l’impacte

2. LA CREACIÓ DE CONTINGUTS SOCIALS

2.1. Pàgines web 2.0
2.1. els blocs
2.3. Integració de plataforma a la web
2.4. Vídeo i fotografia
2.5. Màrqueting online: introducció
2.6. Social Media Marketing

3. SMO

3.1. Eines bàsiques
3.2. Eines de gestió
3.3. Eines de multiposting
3.4. Eines de gestió integral
3.5. Eines de monitorització integral
3.6. Nou consumidor
3.7. detectar incidències
3.8. Publicitat als Mitjans Socials
3.9. Com mesurar accions online

4. POSICIONAMENT EN CERCADORS

4.1. Què és? Com funciona un cercador
4.2. Factors “on the page”
4.3. Factors “off the page”

5. GESTIÓ DE CONTINGUTS EN COMUNITATS VIRTUALS

5.1. Introducció
5.2. Importància dels continguts
5.3. Tipus de comunitats
5.4. Tipus de continguts
5.5. Gestió de continguts a la xarxa

6. EL COMMUNITY MANAGER

6.1. El responsable de la comunitat virtual
6.2. Funcions
6.3. Creació, gestió, moderació i dinamització d’una comunitat
6.4. Continguts comercials i comunitats comercials
6.5. Les 3 lleis de les comunitats virtuals
6.6. La confiança
6.7. Aspectes legals i propietat intel·lectual

Més informació i inscripcions
    He llegit i accepto les condicions legals