Formació ocupacional: Programació i administració de sistemes CRM/ERP

Formació ocupacional: Programació i administració de sistemes CRM/ERP


  • Inici: 1 d’abril de 2019
  • Hores: 570h Formació teòrica-pràctica +80h Pràctiques professionals
  • Preu: Formació presencial 100% subvencionada
  • Titulació: Certificat de Professionalitat – Nivell 3
  • Objectiu: Inserció laboral

Descripció del curs

El professional d’aquesta especialitat s’encarrega dels processos d’instal·lació, configuració i administració en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb els clients (sistemes ERP-CRM: Enterprise Resource Planning – Customer Relationship Management), realitzant les adequacions necessàries mitjançant la programació de components programari, seguint especificacions de disseny, per tal de suportar les regles de negoci de l’organització, i assegurant el seu funcionament dins dels paràmetres organitzatius de l’empresa.

Fitxa

Unitats de competència

  • UC1213_3: Instal·lar i configurar sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb la clientela.

  • UC1214_3: Administrar sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb la clientela.

  • UC1215_3: Realitzar i mantenir components programari en un sistema de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb la clientela.

SOC
Generalitat
SEPE

Més informació i preinscripcions

Podeu trucar-nos al telèfon 93 496 12 44 / Whatsapp 616 897 302 o bé complimentar el següent formulari.
He llegit i accepto les condicions legals

Formació ocupacional: Activitats administratives en la relació amb el client