Gestió integrada de RRHH
ADGD0208 - PER A PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR
Aprèn a gestionar les tasques de selecció, formació i desenvolupament de Recursos Humans
Vull apuntar-me

Durada

670 hores de curs
120 hores de pràctiques

Modalitat

Teleformació
Campus virtual amb continguts multimèdia

Titulació

Certificat de Professionalitat
Nivell 3

100% Subvencionat

Curs sense cost

INICI: 7 DE FEBRER DE 2022

Dies
:
:

Descripció del curs

El professional d’aquesta especialitat s’encarrega de realitzar la gestió administrativa de les activitats vinculades a l’administració de Recursos Humans i de la informació derivada en el marc d’una organització, d’acord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la legislació vigent.

MF0237_3: GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE LES RELACIONS LABORALS (210 hores)

• UF0341 Contractació Laboral (60 hores) • UF0342 Càlcul de prestacions de la Seguretat Social (30 h) • UF0343 Retribucions salarials, cotització i recaptació (90 hores) • UF0344 Aplicacions informàtiques d’administració de recursos humans (30 hores)

MF0238_3: GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS (150 hores)

UF0345 Suport Administratiu a la Gestió de Recursos Humans(60 hores) UF0346 Comunicació Efectiva i Treball en Equip (60 hores) UF0044 (Transversal) Funció del Comandament Intermedi a la Prevenció de Riscos Laborals (30 hores)

MF0987_3: GESTIÓ DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I ARXIU (90 hores)

UF0347 Sistemes d’Arxiu i Classificació de Documents (30 hores) UF0348 Utilització de les Bases de Dades Relacionals al Sistema de Gestió i Emmagatzematge de Dades (60 hores)

MF0233_2: OFIMÀTICA (190 hores)

• UF0319: Sistema Operatiu, Recerca de la Informació: Internet / Intranet i correu electrònic (30 hores) • UF0320: Aplicacions Informàtiques de Tractament de Textos (30 hores) • UF0321: Aplicacions Informàtiques de fulls de càlcul (50 hores) • UF0322: Aplicacions Informàtiques de bases de dades relacionals (50 hores) • UF0323: Aplicacions Informàtiques per a Presentacions: Gràfiques d’Informació (30 hores)

MP0078: MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE GESTIÓ INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS (120 hores)

Actuació promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, executada per Exist Estratègies Formatives SLU i finançada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu.

Més informació i inscripcions
    He llegit i accepto les condicions legals