Treball per a Joves

Treball per a Joves


És un projecte dirigit a joves de 16 a 29 anys amb la finalitat d’afavorir la millora del perfil professional i l’assoliment d’un lloc de treball mitjançant l’acompanyament individualitzat durant 12 mesos d’un grup d’experts en incorporació i manteniment al món laboral.

Avantatges per als joves

  • Ajudem a definir l’objectiu professional
  • Assessorem i recolzem al jove durant l’assoliment dels seus objectius
  • Proporcionem formació professional i per la millora de les competències clau i transversals
  • Facilitem l’accés a un lloc de treball

Avantatges per a les empreses

  • Facilitem la descripció del perfil laboral a cobrir i la selecció del / de la jove
  • Acompanyem el jove en el procés d’incorporació al lloc tre treball
  • Assessorem a l’empresa i a la persona jove contractada al llarg de la relació laboral
  • Assessorem per aconseguir el màxim aprofitament dels beneficis existents en la contractació de personal

Altres programes